תיק תכניות לימודים

תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה –

כלי שמציג תמונת מצב של כלל תוכניות הלימודים בכל שכבת גיל. הוא מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.