Notice: WP_Scripts::localize נקרא בצורה לא תקינה. הפרמטר $l10n חייב להיות מערך. כדי להעביר מידע לסקריפטים, יש להשתמש בפונקציה wp_add_inline_script(). למידע נוסף כנסו לניפוי תקלות בוורדפרס. (הודעה זו נוספה בגרסה 5.7.0.) in /home/pisgabin/domains/pisga-binyamin.org.il/public_html/wp-includes/functions.php on line 5775
פדגוגיה מוטת עתיד - פסג"ה בנימין

פדגוגיה מוטת עתיד

המציאות סביבנו עוברת שינויים רבים ובקצב מהיר. אנחנו צועדים אל עבר עתיד עתיר טכנולוגיה, קידמה, מהירות, נגישות וחדשנות. על מנת לתת מענה לקצב המהיר של השינויים במאה הנוכחית הקים משרד החינוך יחידת תכנון פדגוגיה מוטת עתיד המהווה מצפן מערכתי ללומד במציאות משתנה ולאור מגמות העתיד.
בליבת המודל שישה עקרונות יסוד כלליים, המושפעים ממגמות העתיד ומיושמים באופן הוליסטי בהיבטים פדגוגיים וארגוניים, תוך ניצול ההזדמנויות, הטכנולוגיות והסביבות המאפשרות. העקרונות הם: 

פרסונליות – התאמת תכנים, מוצרים ושרותים לצרכים הייחודיים של הפרט.

שיתופיות – תהליך בו שתי ישויות או יותר פועלות יחדיו כדי לממש או להשיג יעד משותף בהצלחה.

אי-פורמליות – ארועים וחוויות למידה בכל עת ומקום, במרחבי החיים השונים שאינם מתוחמים במסגרות למידה פורמלית ומשפיעים על הלומד לאורך זמן.

גלוקליות – פיתוח זהויות ותודעה גלובלית ולוקלית ויצירת איזון ביניהן כדי לפעול ולשגשג בו זמנית במרחב העולמי והמקומי.

תמורתיות – יכולת ארגונית ואישית לפעול, לשגשג ולשמר את הרלוונטיות בעידן של מציאות מורכבת המשתנה באופן מואץ.

תכלול של זהות וייעוד אישי – יצירת משמעות אישית, תחושת תכלית וגיבוש עצמי שלם במציאות של תמורות מואצות.

צוות פסג"ה בנימין נבחר להוביל את נושא הפמ"ע בחמ"ד ומלווה את התכנים בערכות הדרכה וכלים מותאמים, המופיעים להלן.

מבנה פיתוח מקצועי פמ"ע לב לדעת חמ"ד

חשיבת עתיד 

פותחים שיח לחשיבת עתיד-ערכת אוריגמי

מתנסים בחשיבה – ערכת קלפים פרועים – אגף מו"פ

התפיסה החינוכית במציאות משתנה – מקורות לעיון

מצגת חשיפה מצפן מערכתי לב לדעת חמ"ד

מצגת חשיפה מוסד מוטה עתיד פמ"ע לב לדעת חמ"ד

השביל את העתיד – ערכת תמונות לשיח רגשי

מגמות

ערכת מגמות-פמ"ע – אגף מו"פ

ערכת מגמות פמ"ע – לב לדעת חמ"ד

מקורות תורניים לעקרונות הפמ"ע

אתגרי החמ"ד

מודל הפמ"ע

התנסות במודל-ערכת קלפים שקופים – אגף מו"פ

משחקים בקוביות – התנסות במודל

עקרונות פמ"ע לב לדעת

משחק העקרונות בתוספת מקורות

תרשים פמ"ע לב לדעת חמ"ד להדפסה

שדה הפעולה החינוכי
היבטים פדגוגיים

ערכת מיומנויות גישות וערכים

פדגוגיה חברתית מוטת עתיד

תהליכי הערכה פמ"עים

היבטים ארגוניים

הטמעת הפמ"ע בחח"ע עי"ס

הטמעת הפמ"ע בתשתיות הבית ספריות

הטמעת הפמ"ע

מודל הבשלות בשפת הקהילות

מודל הבשלות פמ"ע

ערכת יוזמה פמ"ע

פרקטיקות תומכות פמ"ע

המודל המערכתי של פדגוגיה מוטת עתיד – רענן ארבל

מה הצורך בפדגוגיה מוטת עתיד – ד"ר עופר מורגנשטרן

אבני הבנין 2030 – מיומנויות העתיד

פדגוגיה מוטת עתיד ספר 2 (ינואר 2019) – גרסת שני עמודים

פדגוגיה מוטת עתיד ספר 2 – גרסת עמוד בודד

פדגוגיה מוטת עתיד ספר 2 – תקציר

פדגוגיה מוטת עתיד – פתוח של מו"פ

מצפן מערכתי – פמ"ע בחמ"ד

פמ"ע בגן הילדים

         גן עתידי – יטי אזולאי וקהילה מקצועית גננות בנימין, בקובץ תוצרי מפגש גן עתידי
נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה!

השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם