מלהיות לקהילות

מה ההבדל בין קבוצה לקהילה לומדת?

לפניכם מסמך שגובש על ידי קהילת הפסג"ה המתאר את המאפיינים התהליכיים המובילים קבוצה להפוך לקהילה לומדת, ואת דרכי הפעולה להגיע לכך.

תוכן:

"הזמנה לשיח פדגוגי- מ"להיות" ל"קהילות"" 1

מיקוד השיח בדיון 2

מערך שיעור ב"להיות" 

מערך שיעור ב"קהילות" 4

 

"הזמנה לשיח פדגוגי- מ"להיות" ל"קהילות""

גובש על ידי צוות פסג"ה מטה בנימין

להיות קהילות
אקלים מחייב כבוד/ שמירה על מסגרת הדיון/ משתף/ מקצועי
2. מיקוד הדיון בשיח חוויות/ דוג' אישיות/ הצעות אישיות לדרכי פעולה שיח פדגוגי סביב  הייצוג
3. מובילים צוותים שנקבעו מראש/ דמויות דומיננטיות דמות אחת בעלת יכולת לנהל שיח  (ולא בהכרח מומחית בתחום) וכל השאר שותפים דומיננטיים
4. שותפים דמויות מובילות/ מעשיות/ מוכשרות? כלל הצוות.
5. מטרת תוצר השיח מוגדרת מראש בעלת שינוי
6. תוצר חומר משותף/ ימי שיא/ דרכי פעולה תפיסה/ תובנה פדגוגית חדשה
7. מטרת המפגש להביא לתוצר/ קבלת החלטות וכו' להזמין לשיח פדגוגי.
8. אורך טווח המטרות מידי- השגת שרך פעולה/ תוצר וכו' ארוך-

פיתוח השיח הפדגוגי כמקדם אישיות חושבת/ בודקת/ מעריכה/ יוצרת תובנות

ובעקבות כך משנה/ לא משנה את דפוסי הפעולה.

9. השלכות תוצרים של דרכי פעולה יצירת דפוס של למידה/ חשיבה- שיעבור גם לניהול שיעור בכיתה.

 

 

מיקוד השיח בדיון

"מלהיות"

מטרות:

 1. המורה יבחין, כי הקשר והרצון האישי למצוא שיוך לעולמו הפנימי/ להתמודדות היומיומית הוא תמידי.
 2. המורה יבחין כי המיקוד של הראיה דרך "העיניים האישיות", לא מאפשר בהכרח לראות את התמונה כולה בדיוקה. (עדויות)
 3. המורה יבחין כי הרצון הפנימי להעלאות את התובנות האישיות לא בהכרח מקדם את השיח הפדגוגי סביב קודם הנושא.
 4. המורה יבחין, כי האינטואיציה האישית של האדם היא לזכור או לשים לב לפרטים דרך העיניים שלו.

דרכי הפעולה:

פתיחה:

חלוקת כרטיסי משימה:

"מצא כמה שיותר הקשרים בין הסרטונים לדרך העבודה שלך בכיתה".

הצגת הסרטונים:

3 סרטונים של 3 דק' מתחומים שונים: הסבר ל"איך מרכיבים ארון"/ מיקי מאוס/ וסרטון טבע.

שאלון נתונים:

מחלקים דף עם שאלות על נתונים:

באיזה צבע היתה החולצה של…  כמה פעמים נאמר… כמה דמויות נוספות היו בסרטון..  מי אמר….

נושא לדיון:

כל אחד יכתוב על פתק נושא פדגוגי שנראה לו שחשוב לדון עליו…

עורכים הצבעה מהירה…

ומתחילים לדון- ניתן להסריט ולתת אח"כ דף צפיה:  מציין כמה דוג' אישיות עולות בחמש דקות/ כמה דוברים/ כמה שיפוטיות… (או לשריין צופה שימלא את הדף…)

"לקהילות"

מטרות:

 1. המורה יחווה את החשיבות של כלל השותפים בצוות בדיון.
 2. המורה יחווה את החשיבות של דיון סביב תיעודים ללא דוג' אישיות.
 3. המורה יחווה את המשמעות של שיח פדגוגי מקצועי לעומת שיח אימפולסיבי/ ספונטני.

בחירת נושא:

 • בוחרים בכוונה את אותו הנושא שהועלה בחלק של "להיות".
 • מחלקים דף "תיעוד עדויות". (בתחתיתו יש תרמיליון לפתיחת ההיגדים)
 • מקרינים את הסרטונים.
 • מחלקים "כרטיסי תפקידים" (בכוונה ב"אופן אקראי"): מנחה-6/ צופה-5/ מכוון-4/ מסכם-3/ מגריל-2/ וכרטיסי ספרות נוספות כמספר אנשי הצוות..

ערכת תפקיד:

לכל בעל תפקיד יש "ערכת תפקיד":

מנחה- כרטיסי שלבים..

 1. הנושא- יציג את הנושא הנבחר כרטיס מס' __
 2. הצגת עדויות- ממס'___ בסדר יורד…
 3. חלוקה לקטגוריות
 4. תובנות חדשות- על הנושא.
 5. סיכום- אישי על התהליך.

מכוון..

 1. המדבר בדיון הוא מי שנבחר לכך..
 2. בשלב ה"עדויות"- מעלים "עדות" ולא השארה/ דוג' אישית.
 3. עוצר שיפוטיות.
 4. בודק בסבבים שכולם דברו.

צופה..

 1. מתעד את תהליך העבודה בקהילה…
 2. מתעד מקומות של קושי/ לימוד בתהליך.

מסכם..

 1. לאחר כל שלב של המנחה.. מסכם במשפט את הנאמר.. ומתעד… (מומלץ און ליין- במחשב נייד ולשלוח אח"כ לצוות)

 

"מלהיות- לקהילות- בכיתות"

מערך שיעור ב"להיות"

הצגת הנושא הכללי ע"י המורה או בהנחיית המורה

חלוקת הנושא לפרקים- נתון לאישור המורה

הצעות לעיבוד הנושא ע"י המורה

תרגול/ הפנמה עפ"י הנחיות המורה

סיכום המורה.

מערך שיעור ב"קהילות"

העלאת הנושא הכללי ע"י המורה

הצעות לתתי נושאים באפיקים שונים ע"י התלמידים

הצעות לעיבוד הנושא ע"י התלמידים

חשיפה והעלאת הנושא ע"י התלמידים

הכוונה של המורה להעשרת הידע/ המיומנויות

סיכום מתובנות אישיות של תלמידים.

הכנת מצגת קצרה להצגה של "מלהיות לקהילות בכיתות" במירב התחומים: חברה/ מתמטיקה/ אנגלית/ תורה/ אוריינות וכו'.

 

 1. מובילים

מטרות:

 1. המורה יחווה את האינטואיציה האישית והשיוך הספונטני של דמויות לתפקידים.
 2. המורה יחווה התחושה של עצמת "בעלי תפקידים חדשים"

שלבים:

מפזרים על השולחן כתבות של אירועים במדינה.

מחלקים בין המשתתפים דמויות בעלי תפקידים.

מבקשים מכל אחד לבחור קלף אחד של בעל דמות וכתבה אחת של אירוע שלדעתו הדמות יכולה לקדם/ לעודד…

אפשרות א':

בכל פעם "מפטרים" בעל תפקיד אחד.. ומבקשים מ"בעל תפקיד" אחר להיענות ולקדם את ה"כתבה"- שואלים- במה הוא יכול לתרום..(כך רואים, יש צדדים שלא חשבנו עליהם בחשיבה הראשונית בעל התפקיד יכול לתרום…)

אפשרות ב':

כל אחד מהמשתתפים מקבל מספר- מבקשים מכל 2 מספרים שיצרו את סה"כ להתחבר ביחד.. ולבדוק במה כל תפקיד יכול לעזור לשני.. לדוג'- אם יש 12 משתתפים, מבקשים מכל זוג שחיבור ספרותיו שווה 12 להתחבר ביחד. לדוג' 10+2 7+5 ועוד'…

מציגים על הלוח טור של יתרונות וחסרונות שבעל התפקיד הוא קבוע במשרתו ולא משתנה..

(התייחסות: דפוסי עבודה קבועים/ תפיסות קבועות על עובדי הצוות/ דפוסי עבודה רגילים/ גמישות/ יצירתיות…)

יתרונות חסרונות

 

"מלהיות לקהילות בכיתות"

דף מיפוי כיתתי…

חלקו את רשימת התלמידים לכל מורה..

בקשו מהמורה לסמן בצהוב את התלמידים שעשו פעילות בכיתה…

בקשו מהמורה לסמן בכחול את התלמידים שעשו פעילות "ביחד עם…" (בדגש על ה"ביחד")

בקשו מהמורה לסמן בוורוד את התלמידים שיש "לשים לב" שהם יעשו פעילות…

 

דף תצפית למורה…

בקשו מכל מורה לקחת את רשימת התלמידים של כתתו ובמהלך שני השיעורים הראשונים לסמן נקודה ליד שם התלמיד שעונה לשאלות/ שואל/ חזן/ מצביע וכו'..

4.שותפים

הצגת מקרה:

ע"י סרטון/ כתבה וכו'

צופה:

מקבל את "מפת הישיבה" ומסמן עיגול ליד כל מי שדיבר, על כל פעם שדיבר…

כרטיס צפיה אישי:

לדעתי, כמה פעמים השתתפתי בשיח_____ האם היה לי עוד מה להוסיף___ האם לדעתי יש לעוד שותפים מה לומר, שלא אמרו _____ האם הצלחתי להקשיב גם לשני ______ איך הרגשתי במהלך השיח (כשדברתי/ כשלא דיברתי)

 

"ערכת- מעוררים לדבר"

 1. "תפקידים"- כל משתתף מקבל כרטיס של תפקיד: לדוג' דפוסים של ילדים: הרגוע/ המסעיר/ הרגיש/ האינטלגנטי/ בעל ריכוז נמוך/ המחונן/ מתקשה להבין וכו'.. על השולחן יש "מפת שיח"

בכל פעם שמשהו מדבר הוא "מניח" את קלף המשתתף שלו… כך כולם צריכים לדבר "דרך" התפקיד.

 1. "תחילת משפטים"- מחלקים תתי משפטים- כנ"ל מפה… כנ"ל הזמנה לשיח.
 2. מספרים- מחלקים בהגרלה ספרות ומדברים עפ"י סדר המספרים…

 

יתרונות לשותפות:

משחקים משחק טריוויה עם שאלות במגוון נושאים.. גיוון המשתתפים נותן את רמת הידיעה ומאפשר להתקדם כקבוצה…

"מלהיות לקהילות"

כל מורה יכתוב את הנושא הלימודי שהוא אמור להעביר בשיעור הבא- ואת תחום השיעור.

לדוג': צבעים במפה/ גיאוגרפיה… אפשר במעטפות/ כוסות חד"פ

העבירו את הדפים בסבב בין אנשי הצוות, וכל אחד מהצוות יוסיף רעיון/  מיומנות וכו'

"מלהיות לקהילות בכיתות"

לחלק לתלמידים מספרים/ מדבקות עם צבעים (ד"ר שמעון אזולאי) עכשיו כל ה"צהובים" עונים… וכו' שומר על דריכות ושותפות של כולם..

*להעלות נושא שרוצים ללמד ולחשוב ביחד את מי עוד אפשר לשתף בלימוד: כיתות אחרות/ גני ילדים/ אנשי תחזוקה/ בעלי תפקידים בקהילה/ מחוץ לקהילה/ הורים של תלמידים.

לתלמיד באופן אישי: מי /מה עוד יוכל לעזור לך ללמוד..

 

לסיים בקטע על הילד עם הציור שחיכה שיגידו לו מה לצייר