ערכת פסח תשע"ח

מצגת ערכת פסח עח עם הסברים. תודה לכל המשתתפים בהכנת הערכה מבתי הספר השונים.