תיק תכניות לימודים

תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה

תיק תכניות לימודים מציג את כלל תכניות הלימודים בכל שכבות הגיל מהגן ועד י"ב. הוא בנוי מ 6 צירים מרכזיים ומאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.

בשלב זה יש בו למעלה מ 22,000 חומרי הוראה המוצגים בהתאם לנושאים הנלמדים בכל מקצוע לפי שכבות גיל ומגזר. לכניסה לתיק לחצו כאן

בנוסף, באתר פרקטיקות להוראה איכותית.