Notice: Function WP_Scripts::localize was called incorrectly. הפרמטר $l10n חייב להיות מערך. כדי להעביר מידע לסקריפטים, יש להשתמש בפונקציה wp_add_inline_script(). למידע נוסף כנסו לניפוי תקלות בוורדפרס. (הודעה זו נוספה בגרסה 5.7.0.) in /home/pisgabin/domains/pisga-binyamin.org.il/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
עצמ"ה (עצמאות. מרחבים. העצמה) - פסג"ה בנימין

עצמ"ה (עצמאות. מרחבים. העצמה)

מטרת המהלך הפדגוגי עצמ"ה הוא לפתח מורים המתאימים את הלמידה לצרכים ההתפתחותיים של הילדים על מנת לספק להם חווית למידה חיובית, משמעותית הרלוונטית לחייהם. אופן הלמידה מתייחס לתלמיד כשלם, על מגוון המטענים שהוא מגיע אתם, הרצונות הכישורים והקשיים.

מהלך פדגוגי עצמ"ה עוסק בגמישות פדגוגית, אשר נותן מענה אישי לכל תלמיד, בהיבטים הרגשיים, הלימודים והבינאישיים, תוך זיהוי  החוזקות של התלמיד  על מנת לייצר למידה משמעותית מהדהדת. אופן הלמידה מותאם למיומנויות המאה 21 ומכין את התלמיד לעתיד שכבר כאן…

 

ארבעת המארגנים למהלך פדגוגי עצמ"ה

 

תפישה : מאפייני גיל,

היבטים אפיסטמולוגיים

הנחות יסוד עקרונות פעולה
ארגון לומדים מגוון מסגרות לומדים: חד-גילאיות, רב-גילאיות ופרטניות, הנקבעות על פי צורכי הלומדים ומטרות ההוראה/הלמידה, ומאפשרות למידה עצמית, למידת עמיתים ולמידה בהנחיית מבוגר. למידה במסגרת דו ורב גילאית משפיעה על איכות הלמידה – מטייבת אותה.

גיוון במסגרות למידה  מאפשר יחסי קרבה ואכפתיות עם הלומדים במקביל לפיתוח מכוונות עצמית בלמידה

•דו ורב גילאיות

•איתי, לידי, במרחב

ארגון תכנים תכנית לימודים נסמכת ונגזרת מתוכניות הלימודים של משרד-החינוך, נבנית לאור קדימויות ויעדים של בית-הספר ומיועדת ליצירת רצף חינוכי דו או תלת-שנתי.

תכנית הלימודים מותאמת למאפייני הגיל ומאפייני הלומדים.

תכנים מגוונים ומותאמים למאפייני הלומדים הם תנאי יסוד ללמידה מתוך משמעות •דיפרנציאליות

•פרסונליות

•אינטרדיסציפלינריות

•גמישות פדגוגית

ארגון סביבה סביבה לימודית פעילה ומאתגרת המותאמת לדרכי הלמידה בבית הספר היסודי, אשר מזמנת לילדים: למידה פעילה, פעילות גומלין בין לומדים שונים ומדגישה למידה, משחק, חקר, יצירה ובנייה סביבה לימודית פעילה ומאתגרת, המותאמת לדרכי הלמידה של ילדים בגילאי היסודי ובהתאמה למאפייניהם הייחודיים הינה תנאי יסוד ללמידה מיטבית ומיטיבה •איזון

•גיוון

•בחירה –זמינות ונגישות ביטוי למשמעות האישית

•שילוב טכנולוגיה

ארגון זמן תכנון וארגון זמן בהתאמה לצרכי הלומדים תוך שמירה על איזון בין קביעות וגמישות ארגון מושכל של ממד הזמן הוא רכיב מרכזי במכלול שיקולי הדעת המנחים את צוותי החינוך בבואם לקדם התפתחות מיטבית שלמה ומאוזנת של הלומדים. •גמישות

•זמן מורה – זמן לומדים

•יחידות זמן מותאמות

•התאמה בין צרכי הלומד ומטרות ההוראה/הלמידה

נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה!

השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם