עקרון 1 –
יחסי אמון ונורמות של שיתוף

 

עקרון 1 עקרון 2 עקרון 3 עקרון 4 עקרון 5
יחסי אמון ונורמות של שיתוף תהליכים מובנים ומנגנונים סדירים התמקדות בלמידה ובקשר בין הוראה ללמידה שיח פדגוגי מבוסס נתונים על ידי ייצוגים דיאלוג רפלקטיבי, חקירה, חילוץ תובנות ובחינה עצמית

 

יחסי אמון ונורמות של שיתוף

המימד הקהילתי של קהילה מקצועית לומדת בא לידי ביטוי במישור היחסים והאקלים של עבודת הצוות, ואלה נעוצים בנורמות השיח ובמידת האמון ושיתוף הפעולה בין חברי הצוות, וכן ביכולת להכיל שונות ולהתמודד עם מחלוקות וקונפליקטים באופן בונה. (קהילה מקצועית לומדת בבית הספר/ אבני ראשה)

 

 

 

פרקטיקות:

 

1. הצוות מגבש ומעצב נורמות של שיח משותף 

כלי הטמעה – שגרת התגוננות

דיאגרמת מד נורמות

2. הצוות מכבד את הנורמות ובוחן אותן מדי פעם בפעם ולפי הצורך

כלי הטמעה – נורמות לשיח צוותי

כלי הטמעה – "מד נורמות"

3. הצוות מעריך את איכות העבודה שלו ואת איכות היחסים בין חבריו

כלי הטמעה – הערך המוסף בהפקת לקחים

כלי הטמעה – הערכת איכות העבודה של הצוות

דיאגרמת מיפוי קדם מניפה

דיאגרמות כולל

4. מתקיים שיתוף מתמיד בידע, בדרכים פורמליות ומובנות ובדרכים לא פורמליות

כלי הטמעה – השיחה הפתוחה

5. הצוות מקיים תצפיות עמיתים ההופכות את פרקטית ההוראה לפרקטיקה פומבית

כלי הטמעה – תמ"ה – תצפית בישיבת צוות

כלי הטמעה – קידום ההוראה באמצעות תצפית ושיח פדגוגי

6. מתקיימת חניכת מורים חדשים על-ידי מורים ותיקים בצוות

 

עקרון 1          עקרון 2          עקרון 3           עקרון 4           עקרון 5 

נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה!

השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם